Zarząd OSP Papowo Biskupie

Skład osobowy Zarządu OSP od 13.02.2016r.
Prezes - dh Maciej Modrzyński
Prezes
dh Maciej Modrzyński
Naczelnik-wiceprezes - dh Andrzej Karbownik
Naczelnik-wiceprezes
dh Andrzej Karbownik
Sekretarz - dh Bartosz Wajda
Sekretarz
dh Bartosz Wajda
Skarbnik - dh Tomasz Jaśniewski
Skarbnik
dh Tomasz Jaśniewski
Gospodarz - dh Paweł Momot
Gospodarz
dh Paweł Momot
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej OSP od 13.02.2016r.
dh Dawid Bojarski
Przewodniczący
dh Dawid Bojarski
dh Ziemowit Gburczyk
Członek
dh Ziemowit Gburczyk
dh Grzegorz Ratajczak
Członek
dh Grzegorz Ratajczak
Prezesi i Naczelnicy OSP Papowo Biskupie
Prezesi
1928r.
1946-1951
1951-1953
1953-1954
1954-1959
1959-1964
1964-1970
1970-1982
1982-1991
1991-1994
1994-1999
1999-2001
2001-2016
od 2016
Józef Szpankiewicz
Muchowski
Teofil Dulski
Czesław Cyrklaff
Julian Duszka
Wacław Dymek
Feliks Konopacki
Henryk Zielecki
Czesław Ziółkowski
Alfons Klawczyński
Kazimierz Klawczyński
Zbigniew Zdziebłowski
Czesław Ziółkowski
Maciej Modrzyński
Naczelnicy
1928-1953
1953-1982
1982-2001
od 2001
Jan Frąckiewicz
Alfons Klawczyński
Józef Grabowski
Andrzej Karbownik
Składy osobowe Zarządów OSP od 1928r.
Zarząd OSP Data Komisja Rewizyjna OSP
Prezes - Modrzyński Maciej
Naczelnik - Karbownik Andrzej
Sekretarz (pełniący obowiązki kronikarza) - Wajda Bartosz
Skarbnik - Jaśniewski Tomasz
Gospodarz - Momot Paweł
13.02.
2016
Przewodniczący - Bojarski Dawid
Członek - Gburczyk Ziemowit
Członek - Ratajczak Grzegorz
Prezes - Ziółkowski Czesław
Naczelnik - Karbownik Andrzej
Sekretarz - Zdziebłowski Zbigniew
Skarbnik - Podlaszewski Andrzej
Gospodarz - Rozwadowski Mieczysław
pełniący obowiązki kronikarza,
ale niebędący członkiem zarządu -
Wajda Bartosz
15.01.
2011
Przewodniczący - Ratajczak Grzegorz
Sekretarz - Gburczyk Ziemowit
Członek - Modrzyński Maciej
Prezes - Ziółkowski Czesław
Naczelnik - Karbownik Andrzej
Sekretarz - Zdziebłowski Zbigniew
Skarbnik - Karbownik Janusz
Gospodarz - Rozwadowski Mieczysław
07.01.
2006
Przewodniczący - Podlaszewski Andrzej
Sekretarz - Gburczyk Ziemowit
Członek - Ratajczak Grzegorz
Prezes - Ziółkowski Czesław
Naczelnik - Karbownik Andrzej
Sekretarz - Zdziebłowski Zbigniew
Skarbnik - Gburczyk Krzysztof
Gospodarz - Rozwadowski Mieczysław
12.01
2001
Przewodniczący - Jeziorski Mariusz
Członek - Karbownik Janusz
Członek - Gburczyk Ziemowit
Prezes - Zdziebłowski Zbigniew
Naczelnik - Grabowski Józef
Sekretarz - Karbownik Andrzej
Skarbnik - Kamiński Stanisław
Gospodarz - Grabowski Kazimierz
13.02.
1999
brak danych
Prezes - Klawczyński Kazimierz
Naczelnik - Grabowski Józef
Wiceprezes - Ziółkowski Czesław
Sekretarz - Karbownik Andrzej
Skarbnik - Kamiński Stanisław
Gospodarz - Grabowski Kazimierz
07.12.
1995
Przewodniczący - Horonziak Zbigniew
Członek - Przybylski Edward
Członek - Zielecki Henryk
Prezes - Klawczyński Kazimierz
Naczelnik - Grabowski Józef
Sekretarz - Kamiński Stanisław
Skarbnik - Tokarz Stanisław
Gospodarz - Grabowski Kazimierz
Członek ds MDP - Ziółkowski Czesław
05.02.
1994
Przewodniczący - Horonziak Zbigniew
Wiceprzewodniczący - Jaworski Alojzy
Sekretarz - Zielecki Henryk
Prezes - Klawczyński Alfons
Naczelnik - Grabowski Józef
II Wiceprezes - Klawczyński Kazimierz
Sekretarz - Kamiński Stanisław
Skarbnik - Tokarz Stanisław
Gospodarz - Grabowski Kazimierz
Kronikarz - Karbownik Andrzej
17.12.
1991
brak danych
Prezes - Ziółkowski Czesław
Naczelnik - Grabowski Józef
II Wiceprezes - Klawczyński Kazimierz
Sekretarz - Karbownik Andrzej
Skarbnik - Tokarz Stanisław
Gospodarz - Grabowski Kazimierz
Członek - Klawczyński Alfons
Członek - Lipnicki Kazimierz
29.11.
1986
Przewodniczący - Horonziak Zbigniew
Członek - Jaworski Alojzy
Członek - Zielecki Henryk
Prezes - Ziółkowski Czesław
Naczelnik - Grabowski Józef
Sekretarz - Przybylski Edward
Skarbnik - Tokarz Stanisław
Gospodarz - Grabowski Kazimierz
Członek - Klawczyński Alfons
Członek - Lipnicki Kazimierz
29.11.
1985
Przewodniczący - Dygulski Andrzej
Członek - Horonziak Zbigniew
Członek - Wojciechowski Jan
Prezes - Ziółkowski Czesław
Naczelnik - Grabowski Józef
Sekretarz - Przybylski Edward
Skarbnik - Tokarz Stanisław
Gospodarz - Grabowski Kazimierz
Członek - Klawczyński Alfons
Członek - Lipnicki Kazimierz
26.11.
1982
Przewodniczący - Dygulski Andrzej
Członek - Horonziak Zbigniew
Członek - Wojciechowski Jan
Prezes - Zielecki Henryk
Naczelnik - Klawczyński Alfons
II Wiceprezes - Piskorski Jan
Skarbnik - Tokarz Stanisław
Sekretarz - Lipnicki Kazimierz
Gospodarz - Grabowski Kazimierz
Członek ds kobiet - Ziółkowska Czesława
25.01.
1970
Przewodniczący - Frąckiewicz Jan
Członek - Dygulski Andrzej
Członek - Szpankiewicz Teresa
Prezes - Konopacki Feliks
Naczelnik - Klawczyński Alfons
Z-ca Naczelnika - Piskorski Jan
Skarbnik - Tokarz Stanisław
Sekretarz - Zielecki Henryk
Gospodarz - Zakrzewski Julian
28.11.
1964
Przewodniczący - Grabowski Kazimierz
Członek - Lisewski Franciszek
Członek - Lipnicki Kazimierz
Prezes - Dymek Wacław
Naczelnik - Klawczyński Alfons
Sekretarz - Zielecki Henryk
Skarbnik - Tokarz Stanisław
Gospodarz - Zakrzewski Julian
Członek - Zielecki Władysław
30.03.
1963
Przewodniczący - Konopacki Feliks
Członkowie - brak danych
Prezes - Dymek Wacław
Naczelnik - Klawczyński Alfons
Z-ca Naczelnika - Piskorski Jan
Sekretarz - Zielecki Henryk
Skarbnik - Tokarz Stanisław
Gospodarz - Zakrzewski Julian
Członek - Konopacki Feliks
Członek - Zielecki Władysław
19.03.
1962
Przewodniczący - Konopacki Feliks
Członek - Lisewski Franciszek
Członek - Cyrklaff Czesław
OSP Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie 94, woj. kujawsko-pomorskie
© 2011-2018 by . Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2018 r.
stat4u Odwiedzin: Wyświetleń: Gości online:
Zalecana rozdzielczość: 1024x768