Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

O systemie
ksrg

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonuje (stan na 31 grudnia 2013):

KSRG 1995

Z systemem współpracują m.in. Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowa Agencja Atomistyki, Stacje Ratownictwa Górniczego, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także organizacje pozarządowe: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, PCK, Polski Związek Alpinizmu i inne.

Warunki przystąpienia do KSRG

Podstawowymi warunkami warunkującymi przystąpienie do systemu jest posiadanie przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej sił i środków przewidzianych do użycia w planach działań ratowniczych, a w szczególności są to:

Przystąpienie OSP w Papowie Biskupim do KSRG
KSRG

Po spełnieniu wszystkich podstawowych warunków i przejściu odpowiednich procedur decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 12 lipca 1995 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Biskupim została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG).

OSP Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie 94, woj. kujawsko-pomorskie
© 2011-2018 by . Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2018 r.
stat4u Odwiedzin: Wyświetleń: Gości online:
Zalecana rozdzielczość: 1024x768